haritada ara :   km  
Hamitabat
Hamitabat köy - Söğüt - Bilecik
1521t 📖: Karaviran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1573 senesinde 23 hâne olan köyün nüfusu 1845 senesinde 102 hâne kaydedilmiştir. 15. ve 16. asırda yazılan tahrir defterlerinde pâdişâhın burayı Bahşeyiş oğlu İlyas'a hediye ettiği İlyas'ın buradan elde ettiği vergiyi (haracı?) Gölcük'te (bkz. İlyasbey köyü, Bilecik) yaptırdığı zâviye ve mescide vakfettiği yazmaktadır. O vakitler Karaviranın 10 âdet çiftlik yeri olduğu belirtilmiştir. Hanımlar kirlik denilen siyah renkli, ferâce gibi, mantoya benzer bir şey giyer beyaz baş örtüsü takarlar, etraf köylerin hepsinde bu böyledir kirliğin bele bağlama şeklinden kimin hangi köyden olduğu farkedilir. Börülceli mantı severek yenilir. Manav
■ Koord: 40° 6' 10'' D, 30° 13' 4'' K


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.