Kubadabat
  Kubadabat mv - Beyşehir - Konya
Os: Yenişar [ Tr "yeni şehir" ]
1236y: Kubadâbâd [ Tr "Kubad sarayı" ]
Y1200~: Agrinos
■ Selçuklu sultanlarından Alaeddin Keykubad'ın 1236'da yaptırdığı Kubadabas sarayı ile ün kazanan kasaba, 18. yy'da Beyşehir Gölünün yükselmesiyle sular altında kalmıştır. Kubad Şehname'de anılan efsanevi İran padişahıdır. SN
■ Koord: 37° 44' 35'' D, 31° 26' 22'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km