İmrenler
  İmrenler mah - Hüyük - Konya
1432, 1912hk: Balkanda/Balğanda [ Luw ]
■ Balkanda/Balganda kasabası en erken 1432 yılına ait bir Karamanlı vakfiyesinde görülür. İsminin Yunan-öncesi bir dilden kaldığı muhakkaktır. Bugunkü kasabanın yaylasında bulunan eski (halen metruk) bir yerleşimin adı olan Umranlı/İmranlı adı 1962'de Balganda'ya verilmiştir. SN
■ Koord: 37° 54' 51'' D, 31° 40' 24'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km