Şalpazarı yakın görünümü.
sırala 
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Kireç
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Turalıuşağı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
■ Koord: 40° 56' 33'' D, 39° 11' 38'' K
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
k1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km