Kırıkkale yakın görünümü.
sırala 
  Karakeçili ilçe - Karakeçili - Kırıkkale
■ © 21.12.1956 Ankara'nın Bala ilçesi Karakeçili nahiyesinde Belediye kurulması deyar heyran
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Balışeyh ilçe - Balışeyh - Kırıkkale
1928 K: Balışeyx
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Bahşili ilçe - Bahşili - Kırıkkale
Eski adı: Bahçeli
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Yahşihan ilçe - Yahşihan - Kırıkkale
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin [ Tr "maden ocağı" ]
Yun BSt: DenekMadeni
1861: DenekKeskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Keskin adı Anadolu'da Yunanca yer adlarında sıkça rastlanan ve `maden ocağı` anlamına gelen (fakat kökeni bilinmeyen ) kokissós adının akkuzatif biçiminden kokison > keksun > keskin evrimini izlemiş olmalıdır. Gümüşhane ilinin Rumca diğer adı da Kokissós idi. 19. yy'da Keskin nüfusunun bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. ■ Rum toplumunun izi demir madenine yakın olan Meşetlik (Maşatlık yani `gâvur mezarlığı`) Tepesinde korunmuştur. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Delice ilçe - Delice - Kırıkkale
1928 K: Karabekir
■ Karabekir adını 18. yy'da buraya iskân edilen Karabekir adlı kişi veya aşiretten almıştır. 1960'tan önce Delice ırmağının adı verilerek ilçe yapıldı. SN
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Kırıkkale il - Kırıkkale_M - Kırıkkale
1928 K: Kırık
■ Kırık köyüne bağlı Kale mahallesi iken 1925'te kurulan Mühimmat Fabrikası sayesinde kalkındı. 1929'da belediye, 1944'te ilçe, 1989'da il oldu. SN
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Çelebi ilçe - Çelebi - Kırıkkale
1928 K: Çelebi
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K
  Sulakyurt ilçe - Sulakyurt - Kırıkkale
1946 MYK: Sulakyurt
1928 K: ŞıxşamiKebir [ Tr Şıh Şamî "Şamlı şeyh" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Eski Adı: Yukarı Şamil veya Yukarı Şamlı (halk arasında Yukarışamı olarak söyleniyor) İbrahim Özçelik
■ Şeyhşami-i Kebîr: 1849 kaza (Bozok eyâletine bağlı). 1889 nahiye (Ankara vilâyeti Kalecik kazası). 1960 ilçe (Ankara ili). deyar heyran
■ Eski adı Yukarı Şıh Şami (Yoharışışamı)'dır. Aşağı Şıh Şami ise yeni adı ile Yeşilyazı köyüdür. Türkmen köyüdür. ahmet şimşek
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 33° 31' 1'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km