Manisa yakın görünümü.
sırala 
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine 1958 sonrasında kurulan yeni yerleşimdir. 1991'de ilçe oldu. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Ahmetli ilçe - Ahmetli - Manisa
k1928 K: Ahmetli
1891 S-Ay91: Ahmedler
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Akhisar ilçe - Akhisar - Manisa
1333 Batt: Akhisar
Y17 Str: Thyateira
■ Thyateira kenti İncil'in Vahiy kitabında zikredilen 12 Asya kentinden biridir. Plinius'a nazaran daha önceki adı Pelopeia imiş. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Alaşehir ilçe - Alaşehir - Manisa
1282 Bibi: Alaşehir
Y17 Str: Philadelphía [ Yun "kardeşsever (kenti)" ]
■ Antik adını Philadelphos (`kardeşsever`) lakaplı Bergama kralı II Attalos’tan (MÖ 160-138) aldı. İncil’in Kıyamet (Apocalypse) kitabında anıldığı için ABD’deki Philadelphia kentinin adına kaynak olmuştur. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Demirci ilçe - Demirci - Manisa
eç1660 : Demirci
■ Saruhanlı beylerinden Demircioğlu Kara Mustafa Bey tarafından fethedildiği için onun adını taşır. Türbesi kasaba içindedir. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Gördes ilçe - Gördes - Manisa
k1928 K: Gördüs
Y17 Str: Górdos
■ Türkçe isim Yunanca akkuzatif çoğul (eis) Górdois biçiminden evrilmiştir (Zgusta #215-4). SN
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördes ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Kırkağaç ilçe - Kırkağaç - Manisa
1895: Kırkağaç
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Kula ilçe - Kula - Manisa
Y1280 Pach: Kula [ Tr "kule?" ]
OYu: Opsíkion (idari bölge)
■ 7. yy'da kurulan Opsikion (Latince obsequium `maiyet`) askeri eyaletinin merkezi olan kasabanın 13. yy'da Türklerce 'Kula' olarak adlandırıldığını Bizans tarihçisi Pachymeres bildirir. SN
■ Yüksek (iki katlı) bağ evlerine Rumlar Türkçe kule'den uyarlanmış 'koula' adını verirlerdi. Yörede halâ bu yapılardan vardır. Belirli bir yeri belirtmek için kullanılırken, orada gelişen yerleşimin adına dönüşmüş olabilir. Tankut Beygu
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Salihli ilçe - Salihli - Manisa
1895: Salihli
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Sarıgöl ilçe - Sarıgöl - Manisa
h1916: İnegöl [ Tr "cuma (camii) köyü" ]
■ Âşıkpaşazâdenin yazımında "Eynegöl Rumları" olarak geçer. Manav
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Saruhanlı ilçe - Saruhanlı - Manisa
k1928 K: Saruhanlı
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Selendi ilçe - Selendi - Manisa
eç1660 : Selendi/Selinti
EYu: Silándos (başka yer)
■ İlçeye adını veren esas Selendi şimdiki Karaselendi köyüdür. SN
■ © 26.05.1670 Kütahya sancağına aid 1080 senesi sürsat bedelini toplamaya memur Şaban Ağa'nın, Selendi kasabası ahalisinden ... deyar heyran
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Soma ilçe - Soma - Manisa
1895: Soma
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Turgutlu ilçe - Turgutlu - Manisa
1891, k1928 S, K: Kasaba*Turgudlu
EYu: Troketta
■ MS 122-123 tarihli yazıtta Caesareia Troketta adıyla anılan antik yerleşim Turgutlu içinden akan Irlamaz Çayı yakınındaki sırtlardadır. Turgutlu adı bu isimden evrilmiş olmalıdır. ■ Osmanlı döneminde Turgudlu bölge adı iken, ilçe merkezi Kasaba adıyla anılırdı. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Gölmarmara ilçe - Gölmarmara - Manisa
hy1890 Kiep: Marmara/Mermere [ Yun marmárion "mermer" ]
■ Balıkesir'e bağlı Marmara (adası) kasabası ile karışmaması için Cumhuriyet döneminde Gölmarmara adı verildi. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K
  Manisa il - Manisa_M - Manisa
1333 Batt: Mağnîsiya
Y17 Str: Magnêsía [ Yun Μαγνήσια ]
Os: Saruhan (idari bölge)
■ Helenistik dönemde (MÖ 3.-1. yy) Tesalya’daki Magnêsia’nın veya onun kolonisi olan Söke yakınındaki Menderes Magnêsia’sının ismini aldı. Diğer ikisinden ayırmak için Sipylos Magnesia'sı (Magnesia ad Sipylum) olarak anılır. Tesalya’daki kent eski Yunan ulusunu oluşturan kavimlerden biri olan Magnêtes adını taşır. Osmanlı döneminde Mağnisiya yazımı tercih edilir. ■ Saruhan 13. yy’da burada kurulan Türk beyliğinin adıdır. Vilayet adı 1920’lere dek kullanılmıştır. SN
■ Koord: 38° 36' 57'' D, 27° 25' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km