haritada ara :   km  
Hakkari yakın görünümü.
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
S1840 📖 : Lizan (aş.) [ Süryanice lîzan "aş." ]
1928 📖 : Çal (idari bölge) [ Kürtçe çalê "çukur" ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
1982rh : Nawşar/Nûşar [ Kürtçe "yeni şehir" ]
1928 📖 : Şemdînan (idari bölge) [ Kürtçe "Şemseddinler" ]
S1552 : Şamzdîn (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli belki Şapatan yer adından, bir başka rivayete göre 11. yy’da yaşamış olan bir Şeyh Şemseddin adından gelir. Evvelce Şapatan (Altınsu) köyünde olan idari merkez 19.yy’da Nehri (Bağlar) kasabasına, cumhuriyetten sonra ise yeni kurulan Nawşar (`yeni şehir`) yerleşimine taşındı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖 : Gever | Dîze
K1597 📖 : Dîzê [ Kürtçe dîz "kale" ]
1928 📖 : Gevar (idari bölge) [ Ermenice kavar? "nahiye" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
■ Gever isminin Ermenice ile ilgisi yoktur. İsim Kürtçe'den gelmektedir. "Kew-er" yani kuş konar veya kuş memleketi denilebilir. Imwastingmylife
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Hakkari il - Hakkari Merkez - Hakkari
K 📖 : Colêmerg
1928 📖 : Çölemerik
S1653 📖 : Culmar
E905 📖 : Cılmar / Calamar
E680 📖 : Kığimar Քղիմար
■ 20. yy başında Kürt-Sünni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni’ye göre Milat öncesiçağda buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçiminden ibarettir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Derecik ilçe - Derecik - Hakkari
1982rh : Rûbaruk [ Kürtçe "derecik" ]
1916hb 📖 : Dereyazar
Kürt-Sünni (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni ilçeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K


Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.