Hakkari yakın görünümü.
sırala 
  Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
1928: Çal [ Kürd çalê "çukur" ]
S1840: Lizan
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin, Lizan ise kasabanın adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
  Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K: Nûşar [ Kürd "yenikent" ]
1928: Şemdînan (idari bölge) [ Kürd "Şemseddinler" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
  Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
1928: Dize [ Kürd dîz "kale" ]
1916hb: Diza
1928: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar "nahiye" ]
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■  © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
  Hakkari il - Aa - Hakkari
1928: Çölemerik
S1653: Culmar
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni'ye göre Ermeni kralı Ardaşes (MÖ 2. yy?) zamanında buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçimidir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km