haritada ara :   km  
Hakkari yakın görünümü.
Çukurca ilçe - Çukurca - Hakkari
S1840 📖 Lizan (aş.) [ Sür lîzan "aş." ]
1928 📖 Çal (idari bölge) [ Kr çalê "çukur" ]
■ 20. yy başında (Nasturi) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Çal genel olarak Çukurca bölgesinin adıdır. Lizan eskiden yöreye hakim olan Nasturi aşiretinin adıdır. 19. yy sonunda Süryanice ve Kürtçe konuşan Nasturi (Hıristiyan) ve Yahudi nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Nûşar [ Kr "yenikent" ]
1928 📖 Şemdînan (idari bölge) [ Kr "Şemseddinler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
K 📖 Gever | Dîze
K1597 📖 Dîzê [ Kr dîz "kale" ]
1928 📖 Gevar (idari bölge) [ Erm kavar "nahiye" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■ © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Hakkari il - Aa - Hakkari
K 📖 Colêmerg
1928 📖 Çölemerik
S1653 📖 Culmar
E905 📖 Cılmar / Calamar
E680 📖 Kığimar Քղիմար
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni'ye göre Ermeni kralı Ardaşes (MÖ 2. yy?) zamanında buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçimidir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K
Derecik ilçe - Derecik - Hakkari
K2013 📖 Rûbaruk [ Kr "derecik" ]
1916hb 📖 Dereyazar
Kürt (Sünni) (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni ilçeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
■ Koord: 37° 34' 31'' D, 43° 44' 3'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.