Harmanlı yakın görünümü.
  Harmanlı bld - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Perveri [ Kr ]
Türkmen yerleşimi
■ Eskiden Perveri nahiyesi merkez köyü idi. Adını Beydilli/Badıllı Türkmen aşireti reislerinden Muhammed Pervarî'den aldığına ilişkin rivayet kuşkuyla karşılanmalıdır. SN
■ Perveri adı, yörede yaşayan Türkmenlerin ağzında "Pavralı" şekline dönüşmüştür. Murat KINACI
■ Koord: 37° 50' 16'' D, 37° 44' 38'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km