Çemişgezek yakın görünümü.
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282b: Çemişkezek
E1136: Çımışkadzag [ Erm "Çmşgik (öz.) manastırı" ]
OYu: Hierápolis [ Yun "tapınak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes, ya da Ermenice adıyla Çımşkik (h 969-976) burada doğdu. Bölgede Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yaptı. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. ■ 1894 Mamuret-ül Aziz Salnamesi'ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslüman birey, 689 haneden oluşmaktaydı. Halen nüfusun büyük bölümü Türk asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
■ Koord: 39° 3' 47'' D, 38° 54' 42'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km