haritada ara :   km  
Araklı yakın görünümü.
Özgen mahalle (Araklı bağ) - Araklı - Trabzon
1854h 📖: Katavol / Kadavol [ Yunanca katovóli "aşağı arazi" ]
Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1928 📖: Karadere (idari bölge)
1913a 📖: Türkyuvası (idari bölge)
1902hb 📖: Sürmene | Herakli
1876s 📖: Ereğli [ Yunanca hêráklia "Heraklios yeri" ]
■ Eski Sürmene kazasının merkezi idi. Cumhuriyet döneminden ilçenin `Hemşinli` nüfus barındıran Karadere vadisi Araklı adıyla ayrı idari birim oldu. 1819’da yazan Trabzonlu Pjişkyan’a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler [yani Araklı vadisi halkı - SN] haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin’den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar, Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 1847’de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey’e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen [19. yy ortalarında] Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913’te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. ■ Bryer ve Winfield’e göre Araklı adı Bizans imp. Heraklios’un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN
■ Koord: 40° 55' 59'' D, 40° 3' 16'' K
Yolgören mahalle (Araklı bağ) - Araklı - Trabzon
1876s 📖: Yarakar [ Yunanca ]


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.