Devrekani yakın görünümü.
sırala 
  Mütevelli mah Devrekani - Devrekani - Kastamonu
1928 📖 Mütevelli
  Sazyaka mah Devrekani - Devrekani - Kastamonu
1928 📖 Siyah
  Devrekani ilçe - Devrekani - Kastamonu
1484 📖 Devrekâni [ Kr Devrekân "aş." ]
■ 1189 (Hicrî) Rakka iskanbaşısı Milli aşiretinden eşkıya Timur ile Ömerkanlı ve Devrekanlı Kürd aşiretler efradından bazılarının tenkil edildiğine dair Diyarbakır Valisi Abdullah Paşa'nın tahriratı. * 1264 (Hicrî) Rusyalı bazergan David Savala'nın Cihanbeyli Mir Aşireti ile Karahisar'da meskun Devrekanlı Şencekanlı cemaatlerinde olan alacağı hususunda verdiği istida üzerine gereğinin yapılması. * 1264 (Hicrî) Devrekanlı Aşireti'nin Şeyh Hasan'ın Bursa'ya götürmekte olduğu hayvanlarının Cihanbeyli'de elinden alındığının doğruluğunun araştırılarak işarına dair Ağnam Müdürlüğü'ne tezkire. deyar heyran
■ Koord: 41° 36' 7'' D, 33° 50' 17'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km