Foça yakın görünümü.
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1333 Batt 2.144: Foca
Y450MÖ Her, Xe: Phôkaia
1891 S: Foçateyn (idari bölge) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da kaydedilen rivayete göre daha eski bir tarihte, belki MÖ 1000 dolayında Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kuruldu. Yunanca alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. ■ 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski Foça ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn kazası adı görülür. SN
■ Koord: 38° 40' 9'' D, 26° 45' 27'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km