haritada ara :   km  
Şebinkarahisar yakın görünümü.
Akbudak mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
E1902 📖 Dziberi
1643b 📖 Ziberi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfus vardı. 16. yy öncesi bir tarihte inşa edilen Karasun Mangants (`Kırk şehitler`) Manastırı köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Şarki Karahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
1484 📖 Şabın Karahisar [ Tr "şaplı Karahisar" ]
1282 📖 Köğonya
E1075 📖 Koğonya
A870 📖 Koloniya
Y17 📖 Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. Daha önce resmi dilde tercih edilen Şarki Karahisar adı 1924'te Atatürk'ün önerisiyle Şebin Karahisar olarak düzeltildi. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
■ Koord: 40° 17' 18'' D, 38° 25' 20'' K
Tamzara mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643b 📖 Tamzara
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1901 yılında 135 erkek öğrencisi olan Aramyan Ermeni ilkokulu mevcuttu. Köyün Rum nüfusu mübadelede Kavala’nın Georgiani köyüne iskân edildi. Tamzara adının kaynağı meçhuldür. SN
■ Bir kaç Alevi aile hariç köyün tamamına yakını Sünnidir. metonio
Biroğul mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
hl 📖 Norşun [ Erm norşen "yeniköy" ]
1916h 📖 Biroğul


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.