Oltu yakın görünümü.
  Oltu ilçe - Oltu - Erzurum
1282: Oltî
■ 10. yy'da egemenliğini Erzurum ve Malazgirt'i kapsayacak şekilde genişleten David Kuropalatês'in beylik merkezi idi. Ermenice Ուղդիք adı Ortaçağdan önce Ultik şeklinde telaffuz edilir. Türkçede /l/ sesinin korunmuş olması açıklamaya muhtaç olup, belki Gürcüce üzerinden bir alıntıya işaret eder. SN
■ Koord: 40° 32' 56'' D, 41° 59' 34'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km