Palu yakın görünümü.
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E666: Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
E490: Palu (idari bölge) [ Erm "Pal (tamlayan hali) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tamlayan hali ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köylüsü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde çok az sayıda Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
■ Koord: 38° 41' 37'' D, 39° 55' 38'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km