Şavşat yakın görünümü.
  Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1584 📖 Şavşat (idari bölge)
A870 📖 Şawşît (idari bölge)
E630 📖 Şavşeti (idari bölge) [ "Şavşi (karalar?) yurdu" ]
■ Bölge adı olan Şavşeti eski Gürcü ve Ermeni tarihlerinde anılır. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde bir müddet İspiroğlu köyünde iken şimdiki yerinde yeni kasaba inşa edildi. ■ İlçe adı dışındaki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk
■ Koord: 41° 15' 13'' D, 42° 21' 39'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km