Hopa yakın görünümü.
sırala 
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Xop'e
1854h 📖 Xopa
Y1033 📖 Anakopia [ Yun "set? kesinti?" ]
Hemşinli/Laz yerleşimi
■ 11. yy Bizans ve Gürcü vekayinamelerinde anılan Anakophi kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann savunur. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO
■ Koord: 41° 23' 40'' D, 41° 25' 11'' K
  Sundura mah Hopa - Hopa - Artvin
1876s 📖 Sundura
Laz yerleşimi
  Cumhuriyet mah Hopa - Hopa - Artvin
Lz2009 📖 Mşke
Laz yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km