haritada ara :   km  
Ordu yakın görünümü.
Kabataş ilçe - Kabataş - Ordu
1876s 📖: Karay
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Çamaş ilçe - Çamaş - Ordu
1928 📖: Ürmeli
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Çatalpınar ilçe - Çatalpınar - Ordu
1968 📖: Çatak
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Kabadüz ilçe - Kabadüz - Ordu
1960 📖: Karadüz
1928 📖: Kabadüz
■ İlçe merkezi 1925’e kadar Karakiraz köyüne bağlı mahalle olarak kalmış, 1925’te Kabadüz adıyla köy olmuş, 1931’de bucak teşkilatı, 1989’da belediye kurulmuş, 1991’de ilçe olmuştur. 1960’ta kısa bir süre Karadüz adı verilmişse de bu isim benimsenmemiştir. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Çaybaşı ilçe - Çaybaşı - Ordu
1945h: Çilader [ Türkçe çiledar? "çile çeken" ]
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
İkizce ilçe - İkizce (Çaybaşı bucağı) - Ordu
1928 📖: Laleli maa Beyceli
■ 1990'da yaratılan ilçelerdendir. Merkez mahalle Laleli adını taşır. Ahşap camii ünlüdür. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Fatsa ilçe - Fatsa - Ordu
1455a: Fatsa
Y130 📖: Phádissa
Y17 📖: Phábda [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Gülyalı ilçe - Gülyalı - Ordu
1876a 📖: Ebulhayr (nahiye) [ Türkçe "hayırlı, hayrat sahibi" ]
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Mesudiye ilçe - Mesudiye - Ordu
1928 📖: Mesudiye
1891c 📖: Hamidiye
1522t 📖: Milas / Meles (idari bölge)
Y75 📖: Melánthios (neh) [ Yunanca "karasu" ]
■ Antik Melanthios ırmağının adı Meles veya Melet şeklinde Türkçeye aktarılmış ve idari birim (kaza ve nahiye) adı olarak kullanılmıştır. 1860 dolayında Pazaryeri (bazı kaynaklarda Ermenipazarı veya Ermeniköyü) adıyla oluşan bugünkü ilçe merkezi 1878’de Hamidiye adıyla kaza merkezi olmuş, 1908’den sonra Mesudiye adını almıştır. SN
■ Ordu-Merkez sınırındaki bir kaç köy hariç tamamına yakını Sivas-Giresun arasındaki Kelkit Vadisi bölgesiyle ilintili olan bir ilçe olup, Şebinkarahisar'ın il statüsünün kaldırılmasından sonra Ordu'ya bağlanmıştır. metonio
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Gürgentepe ilçe - Gürgentepe - Ordu
<1968 📖: Hanyanı
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Eskiden karayolu üzerinde Hanyanı adı verilen mevki iken 1955’te Gürgentepe adıyla belediye oldu. 1987’de ilçe oldu. SN
■ Gürgentepe ilçe merkezinin yüzde 80'i Alevi Türkmenler'den kalanı da Sünni kesimden oluşur. Bektaşi
■ Düzeltme : Kütüğe göre %60-65 civarı Alevi Türkmenden oluşur ,geri kalanı Sünni Türktür. manifiruz
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Gölköy ilçe - Gölköy - Ordu
1928 📖: Gölköy
1902hk 1928 📖 📖: Hapsamana / Habsamana
Y1895 📖: Xapsímana
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Habsamana nahiyesinin merkezi daha önce Özlü (Şıhman) köyünde iken 19. yy’da Kuşluvan/Gölköy’e taşındı. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Aybastı ilçe - Aybastı - Ordu
Y1900~ 📖: Épasa
1876s 📖: Esenli | Camiyanı
1455a: İbasta / İbasda (başka yer) [ Yunanca ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yöreye adını veren tarihi İbassa/İbastı kasabası muhtemelen Sefalık köyü olmalıdır. İlçe merkezi 19. yy sonlarında Esenli (Camiyanı) köyüne taşındı. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Akkuş ilçe - Akkuş - Ordu
1916h 📖: Yazlıkbelen
1876a 1928 📖 📖: Karakuş
Sünni Türk yerleşimi
■ İlçe daha evvel bilhassa Tokat yöresinden gelen yoğun Alevi nüfusa sahipken günümüzde Sünnileşmiştir. Bugün sadece Körmen ve Çukur köyleri Alevi geleneğini sürdürür. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Kumru ilçe - Kumru - Ordu
1928 📖: Karacalı
1928 📖: Kumru (idari bölge)
1522t 📖: Karaca
■ Karacalı köyü merkez olmak üzere 1926’da Kumru nahiyesi, 1960’ta Kumru ilçesi kuruldu. İdari bölge adı ilçenin içinden geçen derenin adından alınmıştır. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Ordu il - Altınordu - Ordu
E1819 📖: Ordu
1613: Bayramlu | Ordu (idari bölge)
1484t: Bucak (idari bölge)
Y-399 📖: Kotyôros / Kotyôra
■ Osmanlı kaynaklarında Nahiye-i Bucak ve Kaza-i Bayramlu olarak adlandırılan idari birimin merkezi, kentin 5 km kadar güneydoğusundaki Eskipazar yerleşimidir. Sahildeki kasaba 19. yy başlarında kurulmuştur. Pjişkyan’ın ifadesine göre (1819) “eskiden burada yerleşim yok iken bizim zamanımızda Trabzonlu Hacı Avedik eliyle evler kurularak her milletten insan yerleştirildi.” 17. yy’dan itibaren idari birim adı olarak görülen Ordu “askerin içtima yeri” anlamındadır. İsim belki Fatsa yakınındaki Eskiordu yerleşimi ile ilgili olabilir. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Ünye ilçe - Ünye - Ordu
1455a: Ünye
Y130 📖: Oinóê / Oineíon (neh)
■ En erken 2. yy’da Arrianus’un Periplus’unda zikredilmiştir. Sözcük anlamı için karş. Zgusta 432. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Perşembe ilçe - Perşembe - Ordu
1916h 📖: Kozağzı | Perşembe
E1819 📖: Perşembe
1665 1867a 📖: Vona (idari bölge)
■ Boona/Vona Perşembe ilçesinin kuzeyindeki burnun ve limanın adıdır. İlçe merkezi 19. yy’da kıyıdaki Perşembe Pazarı mahallesine taşındı. 15.-17. yy Osmanlı kayıtlarında idari birim adı olarak Satılmış Nahiyesi kullanılır. SN
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Korgan ilçe - Korgan - Ordu
1455a: Korgan
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K
Ulubey ilçe - Ulubey - Ordu
1928 📖: Ulubey
1455a: Ulubeğlü
■ Koord: 40° 59' 4'' D, 37° 52' 44'' K


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.