Yalmanlar
  Yalmanlar x - Ovacık - Tunceli
K 📖 Abbasan [ Kr "Abbaslar (aş.)" ]
1946 📖 Kalanhöyük
1928 📖 Kalan [ Zz qalan "dedeler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav
■ Sultan Seyyid ocağının bulunduğu köydür. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 22' 35'' D, 39° 35' 27'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km