OrmanYolu
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
1928 K: Tağar [ Erm Թաղար "çanak?" ]
1901 UK: Tahar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar sözcüğü `topraktan yapılma kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
■ Koord: 39° 9' 47'' D, 39° 3' 56'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km