Toratlı
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Tekke/Dehke
E1878: Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 39° 0' 34'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km