Alakuş
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 5' 18'' D, 38° 50' 4'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km