Bozağaç
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Kürd yerleşimi
■ Belki <> `uzunpalamut` veya <> `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 39° 5' 3'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km