Bozağaç
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Erkeğan
1518 T: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
■ Kürd (Alevi), Türk (Sünni) yerleşimi. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 2' 32'' D, 39° 5' 3'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km