Karahisar
  Karahisar köy - Nallıhan - Ankara
1928 K: Karahisar
■ Koord: 40° 10' 45'' D, 31° 7' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km