haritada ara :   km  
Çaylı
Çaylı köy - Zara - Sivas
1946 📖 B. Kömüşlük
1916h 📖 Türk Kömüşlü
1820z 📖 Görmüşlü (aş.)
■ Yazılı (Kürt Kömüşlü) köyü komşu İmraniye ilçesindedir. SN
■ © 29.02.1820 Yolların temini için Görmüşlü Aşireti'nden yüz hanenin Balıncak (?) karyesinde iskân edilerek Derbendci tayini hakkında Sivaseli kadısı tarafından. © »»» 07.07.1822 Sivaseli Divriği Caddesi'nin temini için Görmüşlü Aşireti'nden yüz hanenin Derbendci tayini hakkında Diyarbekir Valisi Alâüddin Paşa'nın tahriratından. © »»» 02.02.1866 Koçgiri'nin [Görmüşlü Aşireti ahalisinden] Kurmuş kazası hanedanından Mahmud Ağa'nın Sivas'ta mahpus olduğuna dair kaza ahalisi ve aşiret ümerasının arzuhalleri. (4. İstida) deyar heyran
■ Koord: 39° 45' 55'' D, 37° 59' 40'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.