KayalakSolaklısı
  KayalakSolaklısı köy - Keskin - Kırıkkale
1862: Soraklı/Savraklı [ Tr "aş." ]
■ © 10.10.1862 Ankara Sancağı'nın Konur Kazası'nda Haremeyn Aşireti'nden Savraklı Cemaati'nin mütemekkin olduğu 8 adet karyenin gayr-ı ez evkaf miri aşarının ihalesi. deyar heyran
■ Koord: 39° 39' 28'' D, 33° 49' 38'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km