Karga
  Karga köy - Kavak - Samsun
hy1914: Karga
■ Koord: 41° 6' 45'' D, 36° 2' 50'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km