Derekışla
  Derekışla mah - Bala - Ankara
K1997 📖 Xecaniya [ Kr xêçaniyan "aş." ]
1928 📖 Derekışla
Kürt (Sünni) (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
■ Koord: 39° 19' 48'' D, 33° 0' 55'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km