haritada ara :   km  
Büyükyapalak
Büyükyapalak mahalle - Elbistan - Kahramanmaraş
1563t 📖: Yapalak Kebir [ Türkçe yapalak "çıplak (aş.)" ]
1827z 📖: Yapalak
Sünni Türk yerleşimi
■ Belki Tr `çıplak` anlamına gelen Yapalak Uşakları Osmanlı kayıtlarında 'Türkmen taifesi' olarak adlandırılır. Çorum, Amasya ve Tokat'ta Yapalak adını taşıyan köyler bugün 'Kürt' olarak tanımlanırken bu yer halkı kendini Sünni Türkmen olarak ifade eder. SN
■ © 23.05.1827 Elbistan, Darende ve Gerun kazalarında ika-i cinayat eden Yapalaklıoğulları namiyle maruf şaki ile avenesinden ellisinin başları kesildiği gibi, amca-zadesi Asefin de tahassun eylediği Yapalak köyünde Horman kalesinde bilmuharebe yaralı olarak ele geçirilip, yirmi dokuz avenesile idam edildikleri hakkında... deyar heyran
■ 1563 yılı Osmanlı kayıtlarında adı Yapalak-ı Kebir olarak görülmektedir. Halkının Bozok vilayeti yani günümüzdeki Yozgat, Eyalet-i Rum yani günümüzdeki Sivas-Tokat-Amasya kentleri ile Karaman Beylerbeyliğine bağlı Kırşehr-i ve Aksaray vilayetlerinden geldiği yazılıdır. Osmanlı kaynaklarında Yapalakoğullarının Türkmen Taifelerinden olduğu yazmaktadır. Faik Erat
■ Koord: 38° 19' 30'' D, 37° 16' 31'' K


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.