Kayakesen
sırala 
  Kayakesen köy - Arapgir - Malatya
E1902 Epr I.132: Ampırga/Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643, k1928 Ç, K: Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 38° 30' 0'' K
  Rutik mah Kayakesen - Arapgir - Malatya
k1928 K: Rotik/Rutik


Grafik harita göster     haritada ara : km