Yazıçayırı
  Yazıçayırı mah - Kulu - Konya
K 📖 Mehîna
1782z 📖 Mihyanlı (aş.) [ Kr mehînan "kısraklar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg ) yerleşimi
■ © 05.04.1782 Ayıntab ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı, Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı[Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Koord: 39° 12' 44'' D, 33° 6' 44'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km