Boğazkaya
  Boğazkaya mah - Haymana - Ankara
1895z 📖 Boğazkaya
Kürt (Sünni) (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 18'' D, 32° 26' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km