Boğazkaya
  Boğazkaya köy - Haymana - Ankara
1928 K: Boğazkaya
Kürd (Têrikî ) yerleşimi
■ © 17.02.1895 Akşehir'in Cihanbeyli aşairinden bazılarının Ankara vilayetine tabi Haymana kazasının Çatak, Polathisar(?), Yenipayam(?) ve Boğazkaya karyelerini basıp yağma ederek ahali-i mahalliye taaddiyatta bulunduklarından deyar heyran
■ Koord: 39° 6' 18'' D, 32° 26' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km