Yapalı
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
1841d: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
■ Koord: 38° 31' 58'' D, 32° 59' 58'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km