haritada ara :   km  
Uzunbey
Uzunbey mahalle - Kartepe - Kocaeli
1915h 📖: Uzunbey Çf.
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Balkan harplerinden sonra Lüleburgaz’dan gelen bir kısım muhâcir bir süre İzmit’te kaldıktan sonra Muhâcirin Komisyonu’nun izni olmaksızın akrabalarının bulunduğu Beylikahur, Parsbey ve Uzunburun köylerine yerleşmişlerdi. Bkz. İzmid kazası, Uzunbey Çiftliği temettuat defteri. H-29-12-1261 İzmid sancağı dahilinde mutasarrıf olduğu Uzunbey Çiftliği'ne bağlı orman mahalline muhacir iskanıyla karye teşkili düşünüldüğünden bunun men'i Levazımat-ı Umumiye Dairesi İkinci Şube Müdürü Mehmed Ali Paşa'nın verdiği arzuhalde taleb olunduğundan bi't-tahkik gereğinin yapılması. H-22-09-1304 İzmid'in Uzunbey karyesinde Boşnak çiftçi Hasan'ın arazisine Yanyalı Petro tarafından yapılan müdahelenin men'i. H-20-05-1311 Manav
■ Koord: 40° 45' 53'' D, 30° 2' 59'' K


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.