Karakaya
  Karakaya köy - Kaman - Kırşehir
1928 📖 Karakaya
■ Koord: 39° 26' 34'' D, 33° 38' 2'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km