Hapanlı
  Hapanlı köy - Kars_M - Kars
1928: Kapanlı
■ Koord: 40° 34' 31'' D, 42° 55' 24'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km