Borluk
  Borluk köy - Kars_M - Kars
Karapapak yerleşimi
■ Koord: 40° 30' 12'' D, 43° 15' 46'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km