Tezeren
  Tezeren köy - Ağrı_M - Ağrı
E1902 📖 Amat
1865 📖 Amad
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün çeyrek saat kuzeyinde Norelug adlı bir ziyaretgâh ve doğusunda bir tepe üzerinde Sasman Xaç adlı bir anıt taşı olduğunu Eprigyan aktarır. 19. yy sonunda tümü Ermeni olmak üzere 113 hane nüfusu vardı. 1865'te nahiye idi. SN
■ Koord: 39° 50' 30'' D, 42° 58' 39'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km