Güzyurdu
  Güzyurdu köy - Kelkit - Gümüşhane
1917h 📖 Sipikör [ Erm surp krikor "aziz Grigor" ]
■ Sipikör/Surpkrikor esasen Kelkit'in güneyindeki dağın (şimdi Göze veya Keşiş Dağı) adıdır. Hıristiyanlıktan önceki dönemde Anahit Tahtı adıyla anılan kutsal dağdı. 4. yy'da Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor buradaki Anahit tapınağını yıktırdı. SN
■ Koord: 39° 54' 52'' D, 39° 33' 52'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km