Karadat
  Karadat köy - Sivrihisar - Eskişehir
hy1914 Kiep: Karahan*Karadat [ Tr Kara Davut? ]
■ Koord: 39° 38' 16'' D, 31° 38' 53'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km