haritada ara :   km  
Üzümlü yakın görünümü.
Geyikli mahalle (Üzümlü bağ) - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Kârtax
E1902 📖: Kertağ [ Ermenice "semiz mahalle?" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukrayna'dan Ahıskalılar iskân edildi. Bursa'da kalan bir başka 116 âile de Erzincana iskân edilmiş olabilir. Manav
■ 1642 tarihli avârız defterinde 29 Müslüman hane, 3 din görevlisi, 7 askeri görevli kaydedilmiş. Yerli halkı Sünni Türk olup dört yıl önce ek olarak Ukrayna üzerinden gelen Ahıska Türkleri de iskân edilmiştir. metonio
Üzümlü ilçe - Üzümlü - Erzincan
1917h 📖: Cimin
E474 📖: Çırmes
Sünni Türk yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde bir süre kral Diran’ın konağı olduğunu tarihçi Xorenli Movses aktarır. 6. yy’dan itibaren anılan Çimin/Çumima adının Türkçe ’çimen’ ile alakalı olması ihtimali yoktur. SN
■ Ukraynadan getirtilen 605 Ahıskalı âilenin geçtiğimiz yıllarda Üzümlü içine veya belli bir mahallesine toplu iskânı gerçekleşmiştir. Manav
■ 1642 tarihli Erzincan avârız defterinde 46 Müslüman hane, 2 dini görevli, 20 askeri görevli ve 2 fakir Müslüman kaydedilmiştir. Günümüzde kasaba halkı Sünni Türktür. metonio
■ Koord: 39° 42' 39'' D, 39° 42' 7'' K


Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.