Altınölçek
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928k: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
Zaza yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
■ Koord: 38° 39' 55'' D, 40° 4' 45'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km