Göldere
  Göldere köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Çükan [ Kr zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 34'' D, 38° 39' 30'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km