haritada ara :   km  
Modanlı
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z 📖: Modanlı (aş.) [ Kürtçe/Türkçe "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
■ Modanlı Aşireti'nden adını alan köy ve halkı Türkmen'dir. Modanlılar Elazığ, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman gibi illerde köy ve nüfusa sahip bir Türkmen aşiretidir. Erkan Akman
■ Koord: 38° 56' 0'' D, 38° 36' 11'' K


Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.