Terken
  Terken köy - Mecitözü - Çorum
1928 📖 Tirkân / Türkan [ Kr "Türkler" ]
1862z 📖 Türkler
1541 📖 Etrakiye [ Tr "Türkyeri" ]
■ © Gömlek No:577 Çorum'un Tırhan karyesi ahalisinin temettuat defteri. -- © 07.10.1820 Çorum'a tabi Terhan karyesi malikanesi Hamdi Bey Ebnası Vakfı ve divanisi tımar olub ... © Gömlek No:556 Çorum'un Türkler karyesinde mukim müslümanların temettuat defteri. -- © 16.03.1862 Çorum'a bağlı Türkler karyeli Osman bin Osman'ın katili aynı karyeli Osman'a dair... © Gömlek No:14984 Zünnun kazasına tabi Terken karyesinde sakin ahalinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
■ Koord: 40° 38' 7'' D, 35° 21' 5'' K


Grafik harita göster     haritada ara : km