haritada ara :   km  
Ulus adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Ulus mahalle - Büyükçekmece - İstanbul
1968 📖 : Tepecik
1909h 📖 : Playa
1675 📖 : Plagia [ Yunanca playiá "yamaç" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kavala'nın 50 km kuzeybatı istikâmetinde bulunan Boyova köyünden (Kastanoto) gelen mübâdiller iskân edildi. Karagöz yürükleri veya Atçekenler olarak bilinirler. SN
■ Koord: 41° 1' 43'' D, 28° 32' 56'' K
Ulus mahalle - Beşiktaş - İstanbul
■ Koord: 41° 3' 50'' D, 29° 1' 32'' K
Ulus ilçe - Ulus - Bartın
1530t 📖 : Ulus (idari bölge) [ Türkçe "aşiretler" ]
■ Ulus sözcüğü Dil Devrimi öncesi Türkçede daima “aşiret konfederasyonu, aşiretler kongresi” anlamında kullanılır. Bölge adı Anadolu’nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
■ 1700-1800lü yıllarda Kırım'dan Tatar göçü almıştır. Bazı köylerinde de Arap kökenli ailelerin yerleşimi mevcuttur, örneğin Hocaköy Kınakayası mahallesi. İG
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türkmen kökenlidir Arap kılığında gezdikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar. Eftalit
■ Koord: 41° 35' 4'' D, 32° 38' 24'' K
Ulusu köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
K 📖 : Gundê Feyad [ Kürtçe "Feyyaz köyü" ]
1916h 📖 : Feyyaz
■ Koord: 39° 18' 23'' D, 42° 16' 9'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.