Hopa'da Hopa adında 1 yerleşim bulundu.
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
L2009 A&B: Xop'e
1928 K: Xopa
Ark: Anaxoupê
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km