Hopa'da Hopa adında 1 yerleşim bulundu.
  Hopa ilçe - Hopa - Artvin
Lz: Xop'e
1854hk: Xopa
Y1033bw: Anakouphê (başka yer)
Laz/Hemşinli yerleşimi
■ 11. yy Bizans belgelerinde beliren Anakophê kalesinin Aprasos/Abuislah (Esenkıyı) mevkiinde olduğunu Honigmann gösterir. İdari bölgenin bu kaleden dolayı adlandrıldığını ve daha sonra bölge adının şimdiki ilçe merkezine verildiğini düşünmek gerekir. Kasaba nüfusu yaklaşık eşit sayılarda Lazlar ve Ermenice konuşan Hemşinlilerle daha az sayıda Gürcülerden oluşur. SN
■ Gürcüce: Xupati || Xopati || Xopca (ხუფათი||ხოფათი||ხოფჯა). GEO


Grafik harita göster     haritada ara : km