Hakkari adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hakkari il - Aa - Hakkari
Kr: Colêmerg [ Kürd merg? "çayır" ]
1928k: Çölemerik
S1653: Culmar
■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gığmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürtçe Colmerg biçimine tekabül ederler. İsmin kaynağı bizce meçhuldür. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hakkari ib - Aa - Hakkari
1660eç: Hakkâri
S1286: BêthHakaraye [ Süry "Hakârî yurdu" ]
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, cumhuriyetten önce Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km