Hakkari adında 1 yerleşim bulundu.
  Hakkari il - Hakkari_M - Hakkari
Kr: Colêmerg
1928 K: Çölemerik
S1653: Culmar
E905 Ardz: Gığmar
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri Kürt beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, I. Dünya savaşı sırasında veya hemen sonrasında Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. ■ 10. yy'da kaydedilen Ermenice Gığmar ve daha geç döneme ait Süryanice Cılmar veya Culmar biçimleri Kürdce Colmerg biçimine tekabül ederler. İsmin kaynağı bizce meçhuldür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km