Hakkari adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hakkari il - Aa - Hakkari
K 📖 Colêmerg
1928 📖 Çölemerik
S1653 📖 Culmar
E905 📖 Cılmar / Calamar
E680 📖 Kığimar Քղիմար
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy vakanüvisi Tovma Ardzruni'ye göre Ermeni kralı Ardaşes (MÖ 2. yy?) zamanında buraya Med soyundan insanlar iskan edilmiş ve Cılmar kalesi yapılmıştı. Cılmar/Culmar biçimi muhtemelen daha eski bir *Gılmar(g) adının Arapça telaffuz kurallarına uydurulmuş biçimidir. Adın Kürtçe olup olmadığına ilişkin kesin bir görüş ileri sürülemez. SN
  Hakkari ib - Aa - Hakkari
1665 📖 Hakkâri
S1286 📖 Bêth Hakaraye [ Sür "Hakârî (?) yurdu" ]
■ Ortaçağdan itibaren adı geçen Hakkâri beyliği esasen bugünkü Başkale, Gürpınar ve Özalp-Saray ilçelerini kapsamaktaydı. Beylik merkezi 19. yy boyunca Albak (Başkale) kasabası iken, cumhuriyetten önce Çolemerik/Colemerg kasabasına taşındı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km