haritada ara :   km  
Darıcı adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Darıca mahalle - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 : Darıca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 14'' D, 27° 51' 50'' K
Darıcı mahalle (Yeşildere bağ) - Simav - Kütahya
1928 📖 : Darıcı
■ Koord: 39° 16' 45'' D, 29° 0' 0'' K
Darıca ilçe - Darıca - Kocaeli
1968 📖 : Işıklar
Y1900~ 📖 : Aretsoú
1890hk 📖 : Darıca [ Yunanca ta Ritsia ]
1484 📖 : Darucılar
Y1356 📖 : Ritsion
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kantakuzinos vekayinamesinde Ritzion olarak anılan kasaba, çoğul «ta Ritzia» (Ritzion’lar) biçiminden Türkçeye Darıca olarak aktarılmıştır. Osmanlı dönemi Rumcasında Aretsú/Areçu kullanılır. Selanik büyükşehir alanı içindeki Nea Aretsoú semtine 1923’te Darıcalı mübadiller yerleştirilmiştir. SN
■ Aritsion ve Aretsou olarak da zikredilir Helenlerde. Darıca’ya da mübadele sonrası Drama, Serez, Kavala ve Girit adası göçmenleri yerleştirilmiştir. Darıca’ya yerleştirilen mübadiller Girit ağırlıklı idi. 15 Aralık 1923’ten 3 Mart 1924 tarihine kadar Girit’in Kandiye, Laşit ve Yerapetra limanlarından yola çıktılar. Manav
■ Eski ilçe merkezini oluşturan kesimde ağırlıkla Selanik muhacirleri oturuyor. Giritliler yalnızca 1000 kişi civarında yerleştirildi. metonio
■ Koord: 40° 45' 27'' D, 29° 23' 11'' K
Darıca köy - Kütahya Merkez (Köprüören bucağı) - Kütahya
1928 📖 : Darıca
■ Koord: 39° 38' 59'' D, 29° 52' 0'' K
Darıcı mahalle (Düzce bağ) - Düzce Merkez - Düzce
1928 📖 : Darıcı
■ Koord: 40° 49' 28'' D, 31° 9' 23'' K
Darıcı köy - Yozgat Merkez - Yozgat
1907hk 📖 : Darıcı
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Köyün bir bölümü Sünnileşmiştir. Mursallı
■ Koord: 39° 58' 15'' D, 35° 1' 7'' K
Darıca mahalle - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 : Tariciyan [ Kürtçe toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi-Kürt (Harun Uşağı) yerleşimi. Ayhan
■ Koord: 38° 20' 26'' D, 37° 40' 6'' K
Kavaklıdere mahalle - Mesudiye - Ordu
1980 📖 : Darıca
1916h 📖 : Eskidir
1522t 📖 : İskender?
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 29' 15'' D, 37° 49' 8'' K
Darıcabaşı mahalle - Mesudiye (Topçam bucağı) - Ordu
1916h 📖 : Darıca
■ Sekiz mahalledir: Yukarı Mahalle (asıl Darıcabaşı), Orta Darıca, Karabalçık, Deretam, Irmak Kıyı, Porsuk, Sakartarla, Salih Kırığı. SN
■ Koord: 40° 43' 2'' D, 37° 49' 59'' K
Darıca mezra - Harran - Şanlıurfa
1928 📖 : Xuvetle
Müslüman Arap yerleşimi
■ Koord: 36° 52' 38'' D, 39° 5' 54'' K
Darıca mezra - Tunceli Merkez - Tunceli
1925h 📖 : Vank/Venk
1902hb 📖 : Surp Garabed Vank [ Ermenice "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s 📖 : Halvori Vank [ Ermenice "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. 1938’a katliamlarına dek işler halde olan ve küçük bir Ermeni cemaati barındıran manastır bu tarihte TC kuvvetlerince havadan bombalanarak imha edilmiştir. Daha sonra yeniden kurulan köy 1994’te bir kez daha boşaltılarak tahrip edildi. SN
■ Koord: 39° 14' 20'' D, 39° 28' 49'' K
Darıca mahalle - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖 : Üstürkiya [ Yunanca stoúrakia "çakmaktaşı" ]
■ 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II 726’ncı sayfada Akçaabad nahiyesinde “Üstürkiyo karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ 1952'de Darıca olarak ismi değiştirildi. İlana (Uğurlu) ile birleştirilip belde merkezi yapıldı. 1994'te Karaman köyü bu beldeye dâhil edildi. Halkının bir kısmı 1960'larda İzmit'e hatta oradan Orhaniye köyünün Kışla mahallesine göçmüş, oradan da Yassıbağ'ın Kuloğlu'da oturmuşlardır. Laz diye yanlış şekilde tanınırlardı. Manav
■ Koord: 40° 57' 57'' D, 39° 34' 50'' K
Darıca köy - Bayburt Merkez - Bayburt
1910h 📖 : Danzut
1835a 📖 : Tanzut Ulya [ Ermenice dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 25' 44'' D, 40° 31' 33'' K
Darıca köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖 : Tivasor [ Ermenice tevatsor դէվացոր "dev deresi" ]
■ 1877-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırında son yerleşim ve Osmanlı sınır karakolu idi. SN
■ Koord: 40° 44' 20'' D, 41° 47' 54'' K
Darıca mezra - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 : Serpil [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 26' 23'' D, 44° 4' 49'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.